Tuesday, February 3, 2015

Buly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang


puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-080 3/4HP
5.374.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-020 1HP
6.307.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-025 1HP
6.469.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-035 2HP
8.026.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-040 2HP
9.529.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang A06CU1-050 5HP
11.829.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-012 (AM) 3/4HP
5.514.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-020(AM) 1HP
6.475.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-025 (AM) 1HP
6.653.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-035 (AM) 2HP
8.273.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-040 (AM) 2HP
9.890.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-050 (AM) 5HP
12.286.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Gang phốt Amiang A06CU1-080 7.5HP
22.197.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-012 3/4HP
11.745.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-020 1HP
14.645.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-025 1HP
15.555.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-035 2HP
17.912.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-040 2HP
27.700.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiăng A06CS1-050 5HP
36.973.000
puly tro bomBuly trợ bơm đầu Inox phốt Amiang A06CS1-080 7.5HP
93.216.000

Máy bơm đẩy cao NTP


máy bơm bánh răng vỏ gang đầu inox hcs225 1.75Máy bơm bánh răng vỏ đầu inox HCS225-1.75 26 1HP
7.260.000
bơm bánh răng vỏ nhôm đầu inox lcs225 1Bơm bánh răng vỏ nhôm đầu Inox LCS225-1.37 26 1/2HP
3.560.000
máy bơm phun vỏ nhôm đầu inox ljp225 1Máy bơm phun vỏ nhôm đầu inox LJP225-1.37 26 1/2HP
2.317.000
bơm bánh răng vỏ gang đầu inox hcs225 1Bơm bánh răng vỏ gang đầu Inox HCS225-1.37 26 1HP
3.412.000
bơm bánh răng vỏ gang đầu inox hcs225 1Bơm bánh răng vỏ gang đầu Inox HCS225-1.37 26T 1HP
3.644.000
máy bơm bánh răng vỏ gang đầu inox hcs225 1.75Máy bơm bánh răng vỏ gang đầu Inox HCS225-1.75.26T 1HP Rờ le ...
8.215.000
máy bơm phun vỏ nhôm đầu inox ljp225 1Máy bơm phun vỏ nhôm đầu inox LJP225-1.37 26T 1/2HP Rờ le nhiệt
2.512.000
bom phun vogangdau inox hjp225 1 75 26tMáy bơm phun vỏ gang đầu inox HJP225-1.75 26T 1HP Rờ le nhiệt
3.541.000
máy bơm phun vỏ gang đầu inox hjp225 1.50 26t rờ le nhiệtMáy bơm phun vỏ gang đầu inox HJP225-1.50 26T Rờ le nhiệt
2.897.000
hjp225 1Máy bơm phun vỏ gang đầu inox HJP225-1.75 26
3.351.000
bom phun vo gang dau inox hjp225 1 50 26tMáy bơm phun vỏ gang đầu inox HJP225-1.50 26
2.704.000
hcp225 1 75 26 300x300Máy bơm bánh răng vỏ gang đầu gang HCP225-1.75 26T 1HP
2.695.000
may bom day cao vo gang hcp225 1 37 26Máy bơm bánh răng vỏ gang đầu gang HCP225-1.37 26T 1/2HP
1.482.000
hcp225 1 75 26 300x300Bơm bánh răng vỏ gang đầu gang HCP225-1.75 26 1HP
2.523.000
máy bơm bánh răng vỏ gang đầu gang hcp225 1.37 26 12hpBơm bánh răng vỏ gang đầu gang HCP225-1.37 26 1/2HP
1.317.000
hcp225 1 25 26 300x300thtBơm bánh răng vỏ gang đầu gang HCP225-1.25 26 1/3HP
985.000

Máy bơm tăng áp NTP


máy bơm phun tăng áp vỏ nhômđầu inox lja225 1.37 26 (1Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu INOX HJA225-1.75 26T (1HP)
4.830.000
máy bơm phun tăng áp vỏ nhômđầu inox lja225 1.37 26 (1Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu INOX HJA225-1.75 26 (1HP)
4.637.000
máy bơm phun tăng áp vỏ nhômđầu inox lja225 1.37 26 (1Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu INOX HJA225-1.50 26T (3/4HP)
4.057.000
máy bơm phun tăng áp vỏ nhômđầu inox lja225 1.37 26 (1Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu INOX HJA225-1.50 26 (3/4HP)
3.863.000
máy bơm phun tăng áp vỏ nhômđầu inox lja225 1.37 26 (1Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu INOX LJA225-1. 37 26T (1/2HP)
3.672.000
máy bơm phun tăng áp vỏ nhômđầu inox lja225 1.37 26 (1Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu INOX LJA225-1.37 26 (1/2HP)
3.475.000
eqa225 3Máy bơm tăng áp điện tử, đẩy cao EQA220-3.18 26 (180W)
3.839.000
eqa225 3Máy bơm tăng áp điện tử, đẩy cao EQA225-3.75 26 (1HP)
5.836.000
eqa225 3Máy bơm tăng áp điện tử, đẩy cao EQA225-3.37 26 (375W)
3.993.000
may bom nation pump hcb225 1.75 26t 52 1Máy bơm bánh răng tăng áp đầu gang bầu INOX HCB225-1.75 26T (1HP) ...
4.446.000
may bom nation pump hcb225 1.75 26t 52 1Bơm bánh răng tăng áp đầu gang bầu INOX HCB225-1.75 26 (1HP)
4.281.000
 hca225 1Máy bơm bánh răng tăng áp đầu gang HCA225-1.75 26 (1HP)
3.951.000
hcb225  26Máy bơm bánh răng tăng áp đầu gang bầu Inox HCB225-1.37 26T ...
2.358.000
may bom nation pump hcb225 1.75 26t 52 1Máy bơm bánh răng tăng áp đầu gang bầu Inox HCB225-1.37 26 ...
2.197.000
may bom nation pump hcb225 1.75 26t 52 1Máy bơm bánh răng tăng áp đầu gang HCB225-1.18 26T (1/4HP) Rờ le ...
2.085.000
 hca225 1Bơm bánh răng tăng áp đầu gang HCA225-1.37 26T (1/2HP) Rờ le ...
2.032.000
may bom nation pump hcb225 1.75 26t 52 1Máy bơm bánh răng tăng áp đầu gang bầu inox HCB225-1.18 26 ...
1.921.000
 hca225 1Bơm bánh răng tăng áp đầu gang HCA225-1.37 26 (1/2HP)
1.868.000
 hca225 1Bơm bánh răng tăng áp đầu gang HCA225-1.18 26T (1/4HP)
1.811.000
 hca225 1Bơm bánh răng tăng áp đầu gang HCA225-1.18 26 (1/4HP)
1.647.000
máy bơm bánh răngtăng áp đầu gang hcf225 1Máy bơm bánh răng tăng áp đầu gang HCF225-1.25 26 (1/3HP)
1.546.000